Инвестиционно Проектиране

Проектиране на жилищни, производствени, обслужващи и административни сгради.

Фирма Лагис ЕООД извършва проучване и проектиране на технико - икономически показатели за даден имот. 

• С архитектурно студио Лагис ЕООД  ще откриете професионалист, коректен и надежден бизнес партньор. Екипът на Лагис е готов да отговори на вашите изисквания и да работи за едно ползотворно и добро сътрудничество. 
• Предлагаме комплексно проучване и проектиране на еднофамилни къщи, жилищни сгради, хотели, административни сгради, офиси, големи комплекси и други.
• Предлагаме архитектурно проектиране, като изготвяме идеен проект, изготвяме технически проект, авторски надзор и техническа координация на проекта.