Инвеститорски Контрол в Проектирането и Строителството

Инвеститорски Контрол в Проектирането и Строителството-
Защита на Интересите на  Възложителя
Като архитекти с богат опит в проектирането на различни по функция сгради- жилищни многофамилни, бизнес, търговски, промишлени и офисни, ние разбираме колко важен е инвеститорският контрол в процесите на проектиране и строителство.
Инвеститорският контрол е ключов момент, който гарантира, че интересите на Възложителя са защитени на всяка стъпка от проекта и неговото изпълнение.


Какво представлява Инвеститорският Контрол в Проектирането и Строителството?
Инвеститорският контрол включва активно наблюдение и управление на проектирането и строителството на сградата от страна на архитекти, инженери и строители.


Контрол по Време на Строителството
        Упражняваме контрол по време на строителството, за да гарантираме, че изпълнението на обекта спазва одобрените проекти.


Контрол на Проектната Документация
       Следим проектите по всички проектни части, за да се уверим, че желанията на Възложителя са отразени в проектите.


Управление на Рисковете
      Идентифицираме и управляме потенциалните проблеми в процеса на проектиране и строителство, като вземаме мерки за тяхното минимизиране.
Защо е важен Инвеститорският Контрол в Проектирането и Строителството?
Инвеститорският контрол е важен за успешното реализиране на инвестиционния проект и осигурява ключови предимства:

Защита на Интересите на Възложителя
Нашият основен приоритет е да защитим интересите на Възложителя, като гарантираме, че обекта се изпълнява в съответствие с одобрените проекти.

Осигуряване на Качество
Контролът върху процесите на проектиране и строителство помага да се поддържа високо качество на изпълнението.

Икономичеста Ефективност
Правилното управление и контрол на проектните части водят до оптимизация на разходите и избягнаве на ненужни финансови загуби.

Вземане на Информирани Решения
Ние даваме полезни съвети на Възложителите относно вземането на правилните решения за техните обекти, базирани на нашите опит и знания.
Какво Включва Нашата Услуга- Инвеститорски Контрол?


        Пълно Обследване на Проекта- Анализ на проектната документация в отговор на заданието за проектиране.

      Наблюдение на Строителните работи- Редовни посещения на обекта и мониторинг на спазването на одобрените проекти.

      Комуникация с Изпълнителите- Поддържане на ефективнакомуникация с всички участници в инвестиционното начинание-
                                                                      проектанти и изпълнители, за да се гарантира съгласуваност и коректно изпълнение на
                                                                      одобрените проекти.

      Отчети и Документация- Предоставяне на редовни отчети и документиране на напредъка на обекта.


С нашия богат опит и професионализъм,
ние гарантираме, че Вашият проект ще бъде изпълнен по най-високите стандарти,
като защитаваме Вашите интереси.