Градоустройствено проектиране​Градоустройствено проектиране

Архитектурно студио Лагис ЕООД  има опит в проектирането както на единични градоустройствени разработки така и в градоустройствено планиране в по-широк обхват.

Специализирани сме в градоустройствено проектиране в изработването на  концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове в съответствие с действащата нормативна уредба 
Изготвяме ПУП-ПЗ, ПУП-ПРЗ, ПУП-РУП