Градоустройствено проектиране​Градоустройствено проектиране

Ние от Архитектурно студио Лагис имаме богат опит в проектирането както на единични градоустройствени разработки така и в градоустройственото планиране в по-широк обхват.

Специализирани сме в градоустройствено проектиране, в изработването на  концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове в съответствие с действащата нормативна уредба 
Изготвяме ПУП-ПЗ, ПУП-ПРЗ, ПУП-РУП