Архитектурни Консултации

Консултации в архитектурното и градоустройствено проектиране 
Архитектурно студио Лагис предлага комплексни услуги и консултации в областта на архитектурата, проектирането, в съответствие с действащото в страната ни законодателство. 

Екипът на Лагис предлага  решаване на Вашия казус, независимо от неговото естество: 

 • архитектурни консултации във връзка с устройствено планиране, 
 • архитектурни консултации относно промяна на предназначение на Вашия имот, 
 • архитектурни консултации относно обследване на възможностите, които вашият имот или обект предоставят и какво може да се подобри
 • архитектурни консултации относно реконструкция и промяна на предназначение на обекта Ви

Ние от Лагис може да ви помогнем да разберете предварително дали даден имот е подходящ за обекта, който желаете да построите.
По този начин ще ви спестим много излишни разходи, както и главоболия преди да започнете каквито и дейности по проектирането или строежа. 
Има доста подробности които трябва да предвидите, преди да сте започнали да строите мечтания дом, без значение дали вече го имате или смятате да го закупите, ние можем да ви спестим много главоболия и излишни разходи.
 • За да бъдем максимално полезни на вашия казус, е добре да сте подготвени с копия на графични и текстови документи, свързани с обекта ви.
 • В зависимост от конкретния случай и евентуалната необходимост от последващи архитектурни дейности или проучвания, ще се калкулира и окончателният хонорар за архитектурната консултация.


Вие може сами да направите :
 • Да си харесате парцел 
 • Да си харесате район, който да е подходящ за вас
 • Да решите дали дадената цена Ви устройва 
Но, Вие не можете сами: 
 • да сте сигурни, че точно на това място може да построите вашия мечтан дом
 • да определите дали площта на дадения парцел е подходяща за построяването 
За всички тези въпроси както и за други важни, много хора търсят помощта на архитекти
Лагис може да ви помогне като:
 • Проверим градоустройствения план, за да ви кажем какво застрояване е възможно . По този начин вие ще разберете на дадената площ, какво може да си позволите и на колко етажа може да бъде построена сградата.
 • Ще ви консултираме и какви документи ще ви трябват, за да започнете строежа.
 • Цената на архитектурната консултация е 100лв на час.