ЖИЛИЩНА КООПЕРАЦИЯ


Жилищна кооперация или още кооперативен дом или кооперативна палата е наименованието на апартаментна жилищна сграда в България. Обикновенно такива сгради са поне на 3 етажа.
Строежът на тези сгради се извършва на кооперативни начала, като отделни семейства се организират в така нареченото кооперативно сътружие, поемайки ролята на възложител наема архитект, които да изготви проект и строителна фирма да построи обекта или жилищната сграда, т. Нар. Жилищна кооперация.

Точно такива жилищни кооперации или кооперативен дом проектира архитектно студио Лагис, красиви, стилни, удобни съобразени с изискванията и нуждите на клиентите си.
ЖИЛИЩНА СГРАДА - с.о. Пчелина,
ЖИЛИЩНА СГРАДА - 21 МР,
Жилищна сграда
Инвеститор: “БИЛДСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОМ” ООД,
Жилищна сграда м.Траката, гр. Варна, 
ЖИЛИЩНА СГРАДА Инвеститор  "СМК" ООД,
ЖИЛИЩНА СГРАДА Инвеститор:  "КОРАБОИМПЕКС" АД, 
ЖИЛИЩНА СГРАДА Инвеститор:  МАРИЯНА БАЙЧЕВА БАЕВА- ИВАНОВА

Жилищна сграда

Тип: Жилищна сграда
Инвеститор: 
Местоположение: ул.Ст. Стамболов гр.Варна
Площ: 600 кв.м.
построена 2002г.
ЖИЛИЩНА СГРАДА - МАРИЯНА БАЙЧЕВА БАЕВА- ИВАНОВА


Тип: ЖИЛИЩНА СГРАДА
Инвеститор:  МАРИЯНА БАЙЧЕВА БАЕВА- ИВАНОВА
Местоположение: Варна, бул.Вл.Варненчик 
Площ: 1 400м2


ЖИЛИЩНА СГРАДА - КОРАБОИМПЕКС АД

Тип:  ЖИЛИЩНА СГРАДА
Инвеститор:  "КОРАБОИМПЕКС" АД   
Местоположение:  гр.Варна,кв.113a;7 микрорайон
Площ: 478м2
ЖИЛИЩНА СГРАДА - КОРАБОИМПЕКС АД

Тип:  ЖИЛИЩНА СГРАДА
Инвеститор:  "КОРАБОИМПЕКС" АД   
Местоположение:  гр.Варна,кв.113a;7 микрорайон
Площ: 478м2
Тип: ЖИЛИЩНА СГРАДА
Инвеститор:  ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ 
Местоположение: гр. Варна, ул.Острава 
Площ: 600м2


Тип: ЖИЛИЩНА СГРАДА
Инвеститор:  ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ 
Местоположение: гр. Варна, ул.Острава 
Площ: 600м2


Тип: ЖИЛИЩНА СГРАДА
Инвеститор:  "КОРАБОИМПЕКС" АД   
Местоположение:  гр. Варна, ул.Кавала 
Площ: 1 100м2


Тип: ЖИЛИЩНА СГРАДА
Инвеститор:  "КОРАБОИМПЕКС" АД   
Местоположение:  гр. Варна, ул.Кавала 
Площ: 1 100м2


Тип: ЖИЛИЩНА СГРАДА
Инвеститор:  "КОРАБОИМПЕКС" АД   
Местоположение:  гр. Варна, ул.Поп Богомил и Кавала
Площ: 1 100м2

Тип: ЖИЛИЩНА СГРАДА
Инвеститор:  "КОРАБОИМПЕКС" АД   
Местоположение:  гр. Варна, ул.Поп Богомил и Кавала
Площ: 1 100м2


Тип: ЖИЛИЩНА СГРАДА
Инвеститор:  "КОРАБОИМПЕКС" АД   
Местоположение:  гр. Варна, ул.Поп Богомил и Кавала
Площ: 1 100м2

Тип:  ЖИЛИЩНА СГРАДА
Инвеститор:  "СМК" ООД   
Местоположение:  гр.Варна,р-н Приморски
Площ: 5 000м2


Тип:  ЖИЛИЩНА СГРАДА
Инвеститор:  "СМК" ООД   
Местоположение:  гр.Варна,р-н Приморски
Площ: 5 000м2


Тип:  ЖИЛИЩНА СГРАДА
Инвеститор:  "СМК" ООД   
Местоположение:  гр.Варна,р-н Приморски
Площ: 5 000м2


Жилищна сграда м.Траката, гр. Варна
Жилищна сграда м.Траката, гр. Варна
Тип: Жилищна сграда
Инвеститор: “БИЛДСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОМ” ООД
Местоположение: кв.”Чайка” гр.Варна
Площ: 4000 м2


Тип: Жилищна сграда
Инвеститор: “БИЛДСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОМ” ООД
Местоположение: кв.”Чайка” гр.Варна
Площ: 4000 м2


Тип: Жилищна сграда
Инвеститор: “БИЛДСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОМ” ООД
Местоположение: кв.”Чайка” гр.Варна
Площ: 4000 м2


Тип: Жилищна сграда
Инвеститор: “БИЛДСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОМ” ООД
Местоположение: кв.”Чайка” гр.Варна
Площ: 4000 м2


ЖИЛИЩНА СГРАДА - 21 МР
ЖИЛИЩНА СГРАДА - 21 МР
ЖИЛИЩНА СГРАДА - 21 МР
ЖИЛИЩНА СГРАДА 
ЖИЛИЩНА СГРАДА 
ЖИЛИЩНА СГРАДА - с.о. Пчелина
ЖИЛИЩНА СГРАДА - с.о. Пчелина