ВИЛНА СГРАДА


Последните години стана много модерно да се строят вилни сгради, еднофамилни къщи, къщи които имат сравнително ниска етажност, като най-често са срещани един или два етажа. 
Архитектно студио Лагис има голям опит в проектирането и разработването на такива единични градоустройствени разработки.
В галерията са посочени част от клиентите ВИЛНА СГРАДА - м. Прибой гр.Варна, Жилищна сграда в с.Тополи, ЕДНОФАМИЛНА СГРАДА - с. Равна гора
ВИЛНА СГРАДА - м. Прибой гр.Варна
ВИЛНА СГРАДА - м. Прибой гр.Варна
ВИЛНА СГРАДА - м. Прибой гр.Варна

Вилна сграда в местност Прибой намираща се в град Варна 
Жилищна сграда в с.Тополи 
Жилищна сграда в с.Тополи 
Жилищна сграда в с.Тополи 
ЕДНОФАМИЛНА СГРАДА - с. Равна гора
ЕДНОФАМИЛНА СГРАДА - с. Равна гора
ЕДНОФАМИЛНА СГРАДА - с. Равна гора
ЕДНОФАМИЛНА СГРАДА - с. Равна гора