ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ

Жилищна сграда гр. Бяла
Жилищна сграда гр. Бяла
Жилищна сграда гр. Бяла
Търговски комплекс, гр. Добрич
Търговски комплекс, гр. Добрич
Жилищен комплекс, с. Кантардлиево
Жилищен комплекс, с. Кантардлиево
Жилищен комплекс, с. Кантардлиево

Тип: Супермаркет
Инвеститор: Боляри ЕАД
Местоположение: кв. Чайка, гр. Варна
Площ: 7000 m2

Тип: Супермаркет
Инвеститор: Боляри ЕАД
Местоположение: кв. Чайка, гр. Варна
Площ: 7000 m2

Тип: Супермаркет
Инвеститор: Боляри ЕАД
Местоположение: кв. Чайка, гр. Варна
Площ: 7000 m2

Тип: Супермаркет
Инвеститор: Боляри ЕАД
Местоположение: кв. Чайка, гр. Варна
Площ: 7000 m2
ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ ул. Княз Борис 1 гр.Варна

Тип: Галерия
Инвеститор: БАЙОНЕТА ЕООД
Местоположение: ул. Иван Богоров, гр. Варна
Площ: 4300 m2
В етап на проектиране
ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ ул. Княз Борис 1 гр.Варна

Тип: Галерия
Инвеститор: БАЙОНЕТА ЕООД
Местоположение: ул. Иван Богоров, гр. Варна
Площ: 4300 m2
В етап на проектиране
ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ ул. Княз Борис 1 гр.Варна

Тип: Галерия
Инвеститор: БАЙОНЕТА ЕООД
Местоположение: ул. Иван Богоров, гр. Варна
Площ: 4300 m2
В етап на проектиране
ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ ул. Княз Борис 1 гр.Варна

Тип: Галерия
Инвеститор: БАЙОНЕТА ЕООД
Местоположение: ул. Иван Богоров, гр. Варна
Площ: 4300 m2
В етап на проектиране
ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ ул. Княз Борис 1 гр.Варна

Тип: Галерия
Инвеститор: БАЙОНЕТА ЕООД
Местоположение: ул. Иван Богоров, гр. Варна
Площ: 4300 m2
В етап на проектиране
ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ ул. Княз Борис 1 гр.Варна

Тип: Галерия
Инвеститор: БАЙОНЕТА ЕООД
Местоположение: ул. Иван Богоров, гр. Варна
Площ: 4300 m2
В етап на проектиране

Тип: Жилищен комплекс
Инвеститор: Форинвест ООД
Местоположение: гр. Св. Влас, община Несебър
Площ: 12000 m2

Тип: Жилищен комплекс
Инвеститор: Форинвест ООД
Местоположение: гр. Св. Влас, община Несебър
Площ: 12000 m2

Тип: Жилищен комплекс
Инвеститор: Форинвест ООД
Местоположение: гр. Св. Влас, община Несебър
Площ: 12000 m2

Тип: Жилищен комплекс
Инвеститор: Форинвест ООД
Местоположение: гр. Св. Влас, община Несебър
Площ: 12000 m2

Тип: Жилищен комплекс
Инвеститор: Форинвест ООД
Местоположение: гр. Св. Влас, община Несебър
Площ: 12000 m2

Тип: Търговско складова база с административна част и офиси
Инвеститор: Мартинели ООД
Местоположение: кв.10; ПЗ "Метро" гр.Варна

Тип: Търговско складова база с административна част и офиси
Инвеститор: Мартинели ООД
Местоположение: кв.10; ПЗ "Метро" гр.Варна

Тип: Търговско складова база с административна част и офиси
Инвеститор: Мартинели ООД
Местоположение: кв.10; ПЗ "Метро" гр.Варна

Тип: Търговско складова база с административна част и офиси
Инвеститор: Мартинели ООД
Местоположение: кв.10; ПЗ "Метро" гр.Варна
ДЕТСКА ПЛОЩАДКА в жк. Бриз, гр. Варна
ДЕТСКА ПЛОЩАДКА в жк. Бриз, гр. Варна
ДЕТСКА ПЛОЩАДКА в жк. Бриз, гр. Варна
ДЕТСКА ПЛОЩАДКА в жк. Бриз, гр. Варна
ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР - Възраждане, гр. Варна
ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР - Възраждане, гр. Варна
ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР - Възраждане, гр. Варна
ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС - с. Габърница
ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС - с. Габърница
ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС - с. Габърница
ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС - с. Габърница
МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН  КОМПЛЕКС


Тип:  МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС
Инвеститор:  "СУРЕН-ВАРНА" ООД   
Местоположение:  гр.Варна, м. "БОКЛУК ТАРЛА"
Площ: 5 000м2Тип: Жилищна сграда
Инвеститор: УОЛТЪН АСОШИИТС-ЕКО ООД
Местоположение: ул. Иван Богоров, гр. Варна
Площ: 1200 m2
В етап на проектиране

Тип: Жилищна сграда
Инвеститор: УОЛТЪН АСОШИИТС-ЕКО ООД
Местоположение: ул. Иван Богоров, гр. Варна
Площ: 1200 m2
В етап на проектиране

Тип: Жилищна сграда
Инвеститор: УОЛТЪН АСОШИИТС-ЕКО ООД
Местоположение: ул. Иван Богоров, гр. Варна
Площ: 1200 m2
В етап на проектиране

Тип: Жилищна сграда
Инвеститор: УОЛТЪН АСОШИИТС-ЕКО ООД
Местоположение: ул. Иван Богоров, гр. Варна
Площ: 1200 m2
В етап на проектиране