ПРОЕКТИ


Проектира ли сме голям брой малки и големи обекти, по-голямата част от които  са изпълнени и въведени в експлоатация.
Екипът на архитектурно студио Лагис работи пряко и лично с едни от най - големите строителни фирми в България, частни клиенти и възложители. Следим промените в нормативната уредба и ги прилагаме адекватно в осъществяваната от нас дейност. Архитектурната дейност изисква отчитането на широк кръг функционални, технически, обществени и естетически фактори и ограничения, които отразяваме в завършения продукт.
Тя е свързана с креативното използване и съчетаване на материали, технологии и обем.